Ivan Marković

Security consultant and researcher

Long experience in designing and implementation of security solutions, mainly oriented on web, mobile and embedded applications. Author of penetration testing tools, recognized by OWASP organization and BackTrack Linux distribution. Researching work includes discovery of vulnerabilities of numeral applications and services, and for these, author received public apreciations by Microsoft Company.

Contact via Linkedin or read interesting stuff on Twitter.

Zašto treba izbegavati postavljanje slika dece na internet

19.06.2022

Uvod

Deca su veoma osetljiva grupa populacije, i uvođenjem interneta u svakodnevni život dodatno komplikujemo njihovu bezbednost u virtuelnom, ali i stvarnom svetu. Deljenje informacija i slika putem interneta je svakodnevnica, i samim tim moramo biti upoznati sa opasnostima koje vrebaju oko nas.

Ovaj tekst ima za cilj da na što jednostavniji način ukaže na potencijalne opasnosti postavljanja slika dece na internet.

Opasnosti koje svakodnevno vrebaju oko nas

1. Opasnost od seksualnih predatora
2. Opasnost od kidnapovanja i trgovine ljudima
3. Opasnost od iniciranja nasilničkog ponašanja vršnjaka
4. Opasnost od zloupotreba u marketinškim i političkim kampanjama
5. Opasnost od povrede privatnosti dece


Zašto treba izbegavati postavljanje slika dece na internet

Opasnost od seksualnih predatora

Opasnost od seksualnih predatora je najrasprostranjeniji oblik zloupotrebe slika dece. Iako je teško da razumemo, postoje ljudi koji sakupljaju slike dece, i postavljaju ih na zabranjene i skivene lokacije, gde se kasnije ove fotografije, i dodatne informacije o detetu, preprodaju. Ono što je posebno zabrinjavajuće je da ovi ljudi dodaju i proizvoljne nemoralne poruke uz slike dece, koje dodatno “dižu cenu” ovom, na prvi pogled, bezazlenom sadržaju. Takvi profili ljudi mogu pratiti Vaše naloge godinama. Da vas ne plašim previše, ali i tehnologija proizvodnje montiranih video snimaka je otišla toliko daleko, da sada svako može kod kuće da doda nečije lice na bilo koji video snimak.

Neki od ovih ljudi mogu otići i korak dalje, i pokušati da stupe u kontakt sa Vašom decom čim naprave prvu socijalnu mrežu, koristeći lažne i dobro informisane korisničke naloge. Takvi kontakti često na kraju završe i zahtevom za ličnim susretom.

Opasnost od kidnapovanja i trgovine ljudima

Trgovina ljudima predstavlja krivično delo koje podrazumeva prodaju i kupovinu tj. držanje neke osobe u cilju njene eksploatacije uz upotrebu sile, pretnje, prevare, zloupotrebom ovlašćenja ili teškog položaja, kao i radnje koje mogu biti deo tog procesa (prevoz, skrivanje, čuvanje). Kada su deca u pitanju, ovo krivično delo postoji i kada nema elemenata pretnje, sile, zloupotrebe položaja i slično. Pristanak žrtve na ekploataciju ne menja činjenicu da se radi o krivičnom delu.

Ostavljanje informacija o deci na internetu, i posebno na socijalnim mrežama, samo olakšavaju ljudima koji planiraju da otmu dete, da pronađu ili najčešće izaberu svoju metu, i da naprave detaljan plan otmice.

Opasnost od iniciranja nasilničkog ponašanja vršnjaka

Vršnjačko nasilje nije novost, ali sa dolaskom interneta dobilo je novu dimenziju.

Kada okačite slike svoje dece, te slike mogu biti iskorišćene od strane vršnjaka (ali i odraslih) za razne neprijatne aktivnosti, poput: sugestije na samopovređivanje, kreiranja zlobnih i pretećih poruka, kao i ismejavanje na socijalnim mrežama. Slike se mogu postaviti na lokacije za glasanje za neku od neprijatnih kategorija, ili mogu biti prosleđene trećim osobama sa ciljem podsticanja grupne mržnje.

Opasnost od zloupotreba u marketinškim i političkim kampanjama

Podaci koje ostavljate o deci na mrežama mogu biti zloupotrebljeni za profilisanje Vaših i dečijih potreba. Ovakvi podaci se mogu kasnije preprodati marketinškim kompanijama koje će Vas zatrpavati ponudama specijalno pripremljinih za Vas. Većina ovih specijalnih ponuda zapravo sadrži proizvode niskog ili sumnjivog kvaliteta. Najčešće zloupotrebe su vezane za medicinske i kozmetičke preparate.

Politika je svuda oko nas, i veoma neizbežna tema. Ukoliko ne želite da Vaše dete ispašta zbog Vaših ili tuđih političkih stavova, ne postavljajte slike dece na internet. Svaki detalj može biti zloupotrebljen za, na primer, komentare u vezi sa materijalnim i zdravstvenim stanjem, ili za špekulacije o društvenim odnosima.

Opasnost od povrede privatnosti dece

Kada deca vide svoje slike na internetu mogu pomisliti dve stvari, jedna je da je to normalno i da izgube osećaj privatnosti, a druga da im se to ne sviđa i da se naljute na Vas. U obe situacije pre postavljanja slika nismo razmislili o aspektu privatnosti dece.

Treba otići i korak dalje i razmisliti šta će se desiti za 5 ili 10 godina kada Vaše dete totalno promeni svoje stavove, i shvati da sve one fotografije sa socijalnih mreža sada mogu da mu prave problem u daljim planovima. Ili šta ako ste tada objavili neku informaciju i obrisali, ali neko je ipak još tada napravio kopiju i sačuvao, i sada je koristi protiv Vas i Vašeg deteta. Takođe, moramo biti i svesni da tehnološki giganti koji čuvaju sve ove podatke nisu neprobojni, i često se dešava da podaci budu ukradeni.

Preporuke

Ukoliko i dalje želite da postavljete i delite slike dece putem interneta, probajte da koristite ove preporuke:

1. Ne objavljujte fotografije gole dece i beba (npr. sa kupanja ili letovanja)
2. Ne objavljujte fotografije na kojima se jasno vidi lice (koristite npr. kapu, slikajte iz ugla, zamaglite sliku)
3. Koristite privatne ili zaključane profile na socijalnim mrežama sa konekcijama ljudi koje znate lično
4. Zamolite ili podsetite svoje konekcije da ne distribuiraju dalje Vaše i slike Vaše dece, kao i da paze na privatnost Vaših podataka
5. Sklonite detalje o lokaciji (meta tagovi, GPS) sa slike
6. Koristite e-mail ili privatne poruke za razmenu ovog osetljivog sadržaja sa prijateljima i porodicom
7. Ukoliko primetite sumnjivo ponašanje na internetu ili uživo, obavezno prijavite nadležnim institucijama