Ivan Marković

Security consultant and researcher

Long experience in designing and implementation of security solutions, mainly oriented on web, mobile and embedded applications. Author of penetration testing tools, recognized by OWASP organization and BackTrack Linux distribution. Researching work includes discovery of vulnerabilities of numeral applications and services, and for these, author received public apreciations by Microsoft Company.

Contact via Linkedin or read interesting stuff on Twitter.

Analiza bezbednosti privatnih podataka građana u dijaspori

11.04.2022

Uvod

Prijavljivanje za glasanje u inostranstvu izvršava se slanjem e-mail poruke na jednu od kontakt e-mail adresa nama najbliže ambasade (ili na adresu po uputstvu ambasade). Sa zahtevom potrebno je dostaviti i skeniranu ličnu kartu ili pasoš.
Ovaj način komunikacije, i prijavljivanja za glasanje, od samog početka nosi rizike poput neadekvatnog čuvanja privatnih podataka i njihove zloupotrebe, pa sve do povrede prava građana.

Na ovom linku možete pronaći sve e-mail adrese ambasada: https://pastebin.com/3QzeBrRm, a originalni izvor je ovde: https://raw.githubusercontent.com/vokativ/glasanje/master/src/app/register/form/constants.ts.

Ako sumiramo, dobijamo približno sledeću situaciju:
- 218 kontakt e-mail adresa (za svaku državu jedna ili više adresa)
- 98 jedinstvenih e-mail adresa (neke države imaju zajedničku adresu)
- 45 jedinstvenih e-mail domena (npr. @mfa.rs ili @gmail.com)

Koristeći javno dostupne podatke o broju prijavljenih glasača u dijaspori, možemo da dođemo do sledećih zaključaka:
- 34 države su održale glasanje
- 18 država koristi e-mail server koji se ne nalazi na teritoriji Republike Srbije
- 12 e-mail adresa koriste privatne ili besplatne e-mail servise poput Gmail i Yahoo
~ 17000 građana je poslalo svoje privatne podatke na neadekvatno zaštićene servere (i lične računare i telefone službenika)

Vizuelni prikaz

17000 građana je poslalo svoje privatne podatke na neadekvatno zaštićene servere

Zaključak

Sistem za organizaciju glasanja u inostranstvu nije adekvatno sproveden u delo, podložan je namernoj, i slučajnoj manipulaciji podacima. Tehnička ograničenja, zastareli procesi i netrasparentna rešenja dovode do povećanja rizika eksploatacije građana (ili povrede prava) od strane državnih službenika, ali i od treće strane.
Za sprečavanje zloupotreba predlažem centralizaciju i automatizaciju, prvo e-mail komunikacije, a zatim i samog izbornog procesa (i drugih) u inostranstvu.

Povezani tekstovi

Analiza uticaja e-mail "SPAM" filtera na regularnost izbora
Analiza procesa glasanja u inostranstvu

Dodatak

17000 građana je poslalo svoje privatne podatke na neadekvatno zaštićene servere