Finansijske prevare na Internetu - Nigerijska prevara uživo u Srbiji

* Textovi preuzeti sa http://upravusi.rs/bezbednost-kat/nasilje-na-internetu/finansijske-prevare-na-internetu/
* Pismo je pronađeno u poštanskom sandučetu (pre 5 godina, nakon komunikacije preko e-mail poruka)

Bogatstvo poslovnih, prijateljskih i drugih odnosa koji se mogu ostvariti na Internetu začinjeno je mnoštvom prevara čiji je cilj da nekome pribave protivpravnu finansijsku korist. Tipične za Internet jesu prevare prilikom online kupovine, internet mamci i krađa ličnih podataka. Najbolji način da izbegneš bilo kakvu štetu jeste da apriori odbijaš sve sumnjive ponude i posvetiš maksimalnu pažnju zaštiti svojih podataka. Ipak, imamo u vidu da su iskušenja mnoga, tako da smo na kraju teksta naveli nekoliko preventivnih koraka koje bi bilo dobro da preduzmeš. Ako se ipak nađeš u ulozi žrtve, na raspolaganju su ti i mehanizmi pravne zaštite. Međutim, imaj u vidu da su oni ograničeni, s obzirom na globalni karakter Interneta i raznovrsna sredstva kojima prevaranti mogu da sakrivaju svoj pravi identitet.

Primer komunikacije putem pisma nakon uspesne Internet obmanePravna zaštita - U teoriji je moguće da se utvrdi odgovornost stranog državljanina, pa i da se od njega nadoknadi šteta, međutim, u praksi je takvo nešto teško ostvarivo iz pravnih ali i tehničkih razloga (prvo treba utvrditi o kojoj se osobi radi). U slučaju da si žrtva prevare na domaćem terenu, zgodno je znati da je prevara krivično delo. Firme i organizacije mogu zadesiti prekršajne i druge sankcije, a uvek je moguće tražiti naknadu štete. Za prijavu prevare na Internetu možeš se obratiti Odeljenju za visokotehnološki kriminal MUP-a Srbije ili Odeljenju za visokotehnološki kriminal javnog tužilaštva. U slučaju da nisi siguran o čemu se radi, možeš se obratiti i udruženju za zaštitu potrošača ili servisu Klikni bezbedno.... iz laboratorije Ivan Marković